top of page

CY
Salsa & Bachata

ביה"ס לסלסה ובצ'אטה הגדול בישראל - סניפים ברחבי הארץ

salsa-amsterdam.jpg
SALSA DANCE 13.jpg

האם זה מתאים למתחילים?

פסטיבלים וקורנגרסים חודש מאי

סניפים ברחבי הארץ

פנו לפרטים!

איפה הסניפים שלכם ממוקמים בארץ?

SALSA DANCE 11.jpg

חייבים להגיע עם בן/בת זוג?