top of page
double-hip-roll-bachata

בצ'אטה למתחילים
היפ רול כפול" בבצ'אטה"

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

באים ללמוד לרקוד בקלות ובמהירות עם חן ואיר. - פנו לפרטים!

*** סניפים ברחבי הארץ ***

תנועות אגן מצד לצד בבצ'אטה
ללמוד בצ'אטה מהצעד ה - 1