top of page
תוספות וטריקים של ידיים בבצ'אטה

לומדים לרקוד בצ'אוה - רמה 2
משחקי ידיים בשילוב גלים בבצ'אטה

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

להתאוורר ולעשות משהו בשביל הנשמה - פנו לפרטים!

*** סניפים ברחבי הארץ ***

בצ'אטה רמה 2
סיבובים מצד לצד בבצ'אטה
ללמוד מהטובים ביותר