top of page
תרגיל בסלסה ברמה בינונית - רמה 2

רמה 2 בסלסה

וריאציית "המרווק"
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

ללמוד סלסה מהצעד ה-1 - פנו לפרטים!

*** סניפים ברחבי הארץ ***

קומבינציות לרמה 2 בסלסה
מחברים תרגילים לריקוד
 חן ויאיר - ללמוד מהטובים ביותר