תרגיל לרמה 3 בסלסה

תרגיל לרמה 3 בסלסה

Time & Location

Time is TBD
Location is TBD