top of page

 

ווריאציה לרמה מתקדמים -
 

"badass"

 

ווריאציה מאוד מעניית ומאתגרת שמשלבת סיבוב לחץ, סינגלים של בנים ובנות, מן סטייל 

וליידי סטייל.

מאוד מומלץ ללמוד את האלמנטים של סיבוב לחץ וסינגל בנות וסינגל בנים בנפרד ורק 

שאתם מרגישים ביטחון בווריאציות הבסיסיות יותר, אפשר לשלב אותם ביחד. 

תוכלו להתחיל ללמוד אצלנו באתר, את התרגילים היותר בסיסיים ואז לשלב אותם ברמה

מתקדמת יותר.

 

כשאתם תבואו {בנים} להוביל את הבנות לתרגיל הזה, מאוד חשוב להרגיש את הרמה של 

הבחורה קודם כל, ואחרי שאתם מבינים שהיא ברמה המתאימה, תוכלו להוביל אותה, בגלל

שעד שלא תתחילו ללמוד את התרגילים הבסיסיים איתנו, היא לא תוכל להבין את ההובלות

ברמות היותר גבוהות.

 

bottom of page