התרגיל הזה יעלה לכם את הביטחון בריקוד הבצ'אטה

התרגיל הזה יעלה לכם את הביטחון בריקוד הבצ'אטה

Time & Location

Time is TBD
Location is TBD