top of page
סדנת בצ'אטה למתקדמים

גלים + משחקי ידיים + טריק
תרגיל בצ'אטה למתקדמים

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

להתאוורר ולעשות משהו בשביל הנשמה - פנו לפרטים!

*** סניפים ברחבי הארץ ***

ללמוד מהטובים ביותר
בצ'אטה רמה - 3
ללמוד עם חן ויאיר