top of page

בצ'אטה סנסואל

ברוך הבא לעולם הסטייל של הבצ'אטה. - בצ'אטה סנסואל.

בצ'אטה סנסואל

אז מזה בצ'אטה סנסואל?

בצ'אטה סנסואל מתאפיינת בהרבה גלים ותנועות מהעגליות. אפשר לומר שבצ'אטה סנסואל זה הסטייל בתוך ריקוד הבצ'אטה.

ריקוד הבצ'אטה בנוי מתרגילים וקומבינציות מהרמה הכי בסיסית עד לרמה הכי מתקדמת, וכוללת בתוכה גם סיבובים לבנים ולבנות, ושנייס עבודת רגליים} שחשוב מאוד לדעת ולהוסיף לריקוד עצמו. 

בתוך הבצ'אטה סנסואל, יש הרבה סקסיות של האישה, ופירוקי גוף וסטייל. 

השליטה הגופנים מאוד חשובה ואפילו קריטית בבצ'אטה סנסואל. 

רוקדים את סגנון הבצ'אטה

ללמוד עם חן ויאיר - ביה"ס הגדול בישראל לסלסה ובצ'אטה 

תרגיל בצ'אטה ברמה 3

ללמוד מרמת בסיס עד לרמת מאסטר - ללמוד עם חן ויאיר שמייצגים את ישראל באליפויות עולם

bottom of page