top of page

קורס בצ'אטה למתקדמים

קורס זה מתאים לכל מי שמכיר/ה ויודע/ת את צעדי הבסיס, הטכניקה והתרגילים הבסיסיים, ורוצה לשפר עוד את הריקוד, ללמוד ואריאציות נוספות, לדעת איך להוסיף סטייל לריקוד, טכניקת סיבובים טובה יותר, איך להוביל באופן יותר ברור ואיך

להבין הובלה כמו שצריך, איך להוסיף תנועות גוף ואילו תנועות ניתן להוסיף בריקוד

bottom of page