top of page
תרגיל בצ'אטה

לומדים לרקוד בצ'אוה - רמת בסיס
תרגיל מגניב בבצ'אטה

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

להתאוורר ולעשות משהו בשביל הנשמה - פנו לפרטים!

*** סניפים ברחבי הארץ ***

תרגיל שכולם חייבים לדעת
שילוב דבל ספין עם תנועות מגניבות 
 חן ויאיר - ללמוד מהטובים ביותר