תרגיל בצ'אטה רמה 3 - חיבור של מספר וריאציות לוריאציה 1 מושלמת

תרגיל בצ'אטה רמה 3 - חיבור של מספר וריאציות לוריאציה 1 מושלמת

Time & Location

Time is TBD
Location is TBD